En stadig och långsiktig tillväxt på den europeiska träningsmarknaden

Eurobarometern visar att 59 % av européerna sällan eller aldrig tränar eller deltar i någon sport. Deltagande i någon sport eller fysiskt aktivitet har stannat av och har till och med gått ner i några länder. Trots detta vet vi att träning är framtidens medicin. Det finns fortfarande stora möjligheter för dem som vet hur man ska utbilda människor om vikten av en hälsosam livsstil, med målet att nå 80 miljoner hälso- och träningsmedlemmar i Europa år 2025.

Forskning visar att när man väl börjar träna, så slutar ungefär 50 % med sin träning under de sex första månaderna. Utmaningen för träningsindustrin i framtiden är at behålla sina medlemmar och ändra deras beteende långsiktigt. Vi på Curves har tagit oss an detta problem med en personlig process för att hjälpa kvinnor att hålla sig till sin träningsplan. När våra medlemmar väl har börjat åtnjuta resultaten av vårt program, då de har förstått fördelarna med en hälsosam livsstil, håller de sig till sitt träningsprogram.


Fitness quote se

Trender inom träningsindustrin: en åldrande befolkning och ett skifte inom teknologin

Träningsindustrin är konkurrenskraftig och inom detta ökande område kan man identifiera sju kategorier. Man kan förvänta sig en överlappning då det gäller erbjudanden om gratistjänster och ibruktagande av teknologi samt erbjudanden om tjänster offline och online. På Curves har vi tagit en aktiv roll när det gäller att ta i bruk nya utvecklingar på marknaden för att förbättra våra relationer och tillgodose kvinnors behov.

Marknadstrender indikerar att teknologin kommer att förändra industrin och att den åldrande befolkningen behöver tjänster som passar deras specifika behov. På Curves ser vi att ansvaret för omsorg är stärkt av kvinnor och det är därför vi fokuserar på online och offline gemenskaper för att stöda dem. Curves har antagit och använder ett kundinriktat förhållningssätt och använder sociala nyskapande metoder för att engagera och uppmuntra kvinnor att bli fysiskt aktiva. Den åldrande befolkningen resulterar i att det finns en växande grupp äldre kvinnliga medlemmar som vi stöder med en vänlig, säker och uppmuntrande gemenskap av likasinnade. 


För att se detta innehåll måste du tillåta cookies på denna webbplats.

tillåta cookiesNeka