FAQ

Hur stor investering krävs för att äga en Curves klubb?

När man köper en ny franchise börjar avgifterna vid 444.000 SEK vilket inkluderar Curves franchise rättigheter, Curves cirkelutrustning och Curves övergripande utbildning. Franchiseavtalet innehåller också fortgående avgifter inklusive royalties och bidrag till den nationella marknadsföringsfonden. Om du köper en existerande klubb, varier kostnaderna för klubben beroende på olika faktorer såsom område och storlek på befintligt medlemskap.

Hur stor är den totala investeringen?

Det är beroende på plats, utrustning och lokala behov. Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Vad för sorts lokal ska jag leta efter?

Vi kan erbjuda en guide för ”lediga områden” som skulle passa för en Curves klubb. Vi rekommenderar att du startar en klubb i ett område med en befolkning med minst 25 000 invånare eller mer. Du bör leta efter lokaler som ligger nära bostadsområden. Du är ansvarig för att hitta en lokal och information om denna ska sedan skickas till Curves för godkännande. Curves International har rätt att neka ett område vi inte känner är i bästa intresse för vårt varumärke och/eller ditt företag. Vi rekommenderar en storlek på minst 120m2 för din lokal till att börja med. Du får ytterligare riktlinjer efter din ansökan.

Hur mycket personal ska jag anställa?

Curves franchisemodell är uppbyggd för ett behov av en heltidsanställd och två till tre deltidsanställda, med tanken att franchiseägaren är den heltidsanställde.

Hur mycket kan jag förvänta mig att tjäna på mitt företag?

Inkomster från varje Curves klubb beror på många olika faktorer såsom marknadsstorlek, demografi, ägarens ansträngningar, kompetens och ekonomiska faktorer.

Hur många timmar kommer jag att behöva jobba i min klubb varje vecka?

Beslutet är helt ditt. De mest framgångsrika ägarna till de flesta små och medelstora företag jobbar heltid. Beroende på dina omständigheter och förvaltningskunskaper kan du själv bestämma din arbetstid på din klubb.

Hur får en Curves klubb sina intäkter?

Majoriteten av dina intäkter kommer att komma från medlemsavgifter. Andra möjligheter till intäkter kommer från försäljning av Curves produkter.

Vilka är villkoren i franchiseavtalet?

Om din ansökan går igenom skickar vi dig vårt Franchise sekretessavtal med alla villkor tydligt presenterade.

Hur mycket utbildning kommer jag att få?

Utbildningen tar aldrig slut med Curves. Först har vi en obligatorisk enveckaskurs kallad ”Curves övergripande kurs”. Efter att den första veckan är avklarad kommer företagsutvecklings ledaren att ge dig stöd dagligen eller varje vecka genom telefon, besök, e-mail och diverse webbaserade program. Stöd är tillgängligt så länge du behöver det. Det tillkommer ingen extra avgift för detta.

Vilka är Curves största konkurrenter?

Andra träningsklubbar och hälsocenter är våra konkurrenter. Dock erbjuder vi en unik träningsform och ett viktnedgångsprogram som många inte kan tävla med. Vi kan hjälpa dig att utvärdera dina konkurrenter och undersöka möjligheten att öppna Curves på din marknad före du förbinder dig till något mer.


För att se detta innehåll måste du tillåta cookies på denna webbplats.

tillåta cookiesNeka